5 pași simpli pentru protejarea drepturilor decurgând din formații muzicale

1. Alegerea formei juridice a grupului muzical

Alegerea unei forme juridice sub umbrela căreia grupul muzical să își desfășoare activitatea se poate dovedi necesară chiar din momentul în care formația începe să încaseze primele venituri din activitatea muzicală. Variantele propuse mai jos nu sunt singulare, chiar și un contract (simplu) putând fi încheiat între membrii formației. Un lucru este însă cert, încheierea unei înțelegeri scrise poate elimina multe probleme și costuri ulterioare.

1.1. Înființarea unei societăți cu răspundere limitată în care membrii grupului să fie asociați

O asemenea formă de organizare trebuie obligatoriu dublată de încheierea unui shareholders' agreement între asociați. Acesta este necesar pentru a stabili acele drepturi și obligații pe care asociații vor să le păstreze confidențiale, acest act nefiind supus formalităților de publicitate. Dezavantajul acestei forme de asociere este chiar rigiditatea și formalismul pe care excluderea/cooptarea unui membru o presupune, regulile privind transferul părților sociale prevăzute de Legea 31/1990 fiind aplicable membrilor formației (e.g. transferul către terți din afara societății este posibil doar cu aprobarea asociaților care dețin ¾ din capitalul social și doar după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii care aprobă transferul).

1.2. Încheierea unui contract de asociere în participație

O alternativă care poate fi mai facil și mai rapid implementată este încheierea unui acord de asociere în participație între membrii formației muzicale. Acest acord va reglementa întreaga înțelegere dintre aceștia, inclusiv elementele de la punctele 2-5 de mai jos. Pentru a fi și transparentă din punct de vedere fiscal, recomandăm ca aceasta înțelegere să fie dublată de înregistrarea ca persoane fizice autorizate a membrilor formației muzicale.

2. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

2.1. Înregistrarea denumirii formației ca marcă

Pentru a fi protejată, denumirea formației muzicale trebuie înregistrată ca marcă. În general, recomandarea este ca marca să fie înregistrată pe întreg teritoriul Uniunii Europene (la EUIPO), întrucât informația circulă cu rapiditate pe acest teritoriu în epoca digitală.

Limitarea înregistrării la teritoriul României este recomandată doar în anumite situații particulare, în care formația muzicală nu își propune (nici pe termen lung), organizarea unor concerte sau vânzarea de discuri pe teritoriul altor țări din Uniunea Europeană. Ori, în ziua de azi promovarea pe YouTube și pe iTunes este esențială pentru orice formație.

Nu doar înregistrarea denumirii formației este importantă, ci și reglementarea utilizării acesteia în ipoteza în care grupul muzical nu mai are componența inițială. În practică, au existat multe cazuri în care numele formației a fost utilizat în continuare și după despărțirea formației (e.g. Akcent, Vama Veche), nu fără neînețelegeri între foștii membri.

2.2. Protejarea dreptului de autor asupra operelor muzicale

Este deopotrivă important de stabilit cine va deține drepturile patrimoniale de autor asupra operelor muzicale create în cursul desfășurării activității formației, dacă acestea vor aparține tuturor membrilor, doar unora dintre membri sau chiar formației (posibil în cazul în care aceasta este constituită sub forma unei societăți cu răspundere limitată – punctul 1.1. de mai sus, dar nu și în situația constituirii sub forma unei asocieri în participație care nu are personalitate juridică – punctul 1.2. de mai sus).

2.3.Protejarea conturilor de social media

Dreptul de a administra conturile de social media este unul esențial în economia industriei muzicale moderne. Aceste drept trebuie obligatoriu protejat contractual în favoarea membrilor actuali ai formației, în detrimentul foștilor membri. Acest drept trebuie, în mod ideal, corelat cu dreptul de a utiliza denumirea și operele muzicale ale formației pentru a evita situațiile de tipul Vama/Vama Veche.

3. Stabilirea unor mecanisme în situația desprinderii unora dintre membri

Un contract încheiat trebuie să prevadă în mod obligatoriu soarta formației ulterior desprinderii voluntare sau involuntare (în situația decesului, incapacității sau excluderii din formație) a unora dintre membri, dar și condițiile în care un membru poate fi exclus, sau un nou membru poate fi cooptat în grupul muzical.

4. Împărțirea profiturilor

Desigur, formația muzicală este constituită în scopul obținerii de profit, și deci modalitatea de împărțire a acestuia este unul dintre elementele esențiale de reglementat între membri. Profitul se va împărți în mod egal între membri sau nu? Care sunt criteriile conform cărora se va face împărțirea profitului? Membrii formației trebuie să răspundă la aceste întrebări pentru a putea stabili contractual drepturile financiare ale fiecăruia.

5. Proprietatea echipamentelor

În situația în care formația muzicală este constituită ca societate cu răspundere limitată, proprietatea echipamentelor achiziționate pentru desfășurarea activității va reveni societății, doar în cazul falimentului sau dizolvării voluntare fiind posibilă lichidarea patrimoniului (împărțirea între asociați a echipamentelor/restului bunurilor). În situația reglementării contractuale a relației dintre membri, unul dintre membri va fi proprietarul echipamentelor, reglementând totodată utilizarea acestora în situația retragerii/excluderii respectivului membru din grupul muzical.Nu ezitaţi să luaţi legătura cu noi!