Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL VASILE BUCIUMAN | ATTORNEYS SRL.

Pe parcursul desfășurării activității sale ZVD Attorneys SRL, cu sediul în Str. Emil Racoviță 123, București, România, având CIF RO 00000000, email office@vbalaw.ro, adresă de corespondență Str. Emil Racoviță 123, București, România, (denumită în continuare „ZVD Attorneys”) poate fi în situația de a prelucra date cu caracter personal în scopuri legitime în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directive 95/46/CE (în continuare denumit „RGPD” sau „Regulamentul”).

Orice colectare și prelucrare a unor astfel de date de către ZVD Attorneys se va face cu respectarea legislației naționale aplicabile, inclusiv a Regulamentului, conform principiilor enunțate în continuare. În funcție de relația dumneavoastră cu ZVD Attorneys (ex. client, potențial client, colaborator, potențial colaborator, angajat, etc.), prelucrarea se face în scop de:

• furnizarea serviciilor ZVD Attorneys;
• comunicare cu dumneavoastră;
• menținerea relației contractuale;
• respectarea obligațiilor impuse de lege;
• evaluarea condițiilor de calificare pentru pozițiile disponibile în cadrul ZVD Attorneys (colaboratori, angajați, etc.);
• asigurarea securității sediului ZVD Attorneys, a bunurilor și persoanelor aflate acolo;
• aducerea la cunoștință dumneavoastră a informațiilor permise conform Legii nr. 51/1995 cu privire la activitatea ZVD Attorneys;
• funcționarea în parametrii optimi ai website-ului www.vbalaw.ro.

Mesajele informative vor conține întotdeauna o opțiune de „Dezabonare” prin care veți putea opta ca pentru viitor să nu mai primiți astfel de comunicări.

Tipul de date ce pot fi prelucrate sunt cele furnizate direct de dumneavoastră, precum nume, prenume, adresă, număr de telefon, email, mesaj, IP.

Modalitatea de obținere a datelor este prin furnizarea lor direct de către dumneavoastră. În măsura în care sunteți un împuternicit (ex. mandatar) al unor persoane fizice, vă rugăm să informați respectivele persoane de modalitatea în care ZVD Attorneys prelucrează datele cu caracter personal și să le îndrumată să parcurgă prezenta politică de confidențialitate a ZVD Attorneys.

ZVD Attorneys nu creează niciun fel de baze de date, toate datele care sunt necesare a fi prelucrate în scopurile mai sus indicate se regăsesc pe suporturile originale, astfel cum au fost ele puse la dispoziție de dumneavoastră. Ele nu se comunică decât pe documentele realizate de ZVD Attorneys în scopul realizării mandatului.

Durata procesării este cea necesară realizării mandatului încredințat și, ulterior, conform obligațiilor legale pe care ZVD Attorneys trebuie să le respecte.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele prelucrate sunt conform Regulamentului dreptul de acces la date, de rectificare a datelor, de ștergere a datelor, de restricționare a prelucrării datelor, de portabilitate a datelor, de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizată se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată competente.

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Mun. București, Sector 1, Bdul. Gral. Gh. Magheru, Nr. 28-30, adresă de internet www.dataprotection.ro.

Responsabilul cu protecţia datelor. Pentru asigurarea cerințelor Regulamentului și a obligațiilor legale care îi revin ZVD Attorneys și totodată în scopul înlesnirii comunicării cu persoanele vizate sau cu Autoritatea națională, puteți adresa orice sesizări, informări sau solicitări cu privire la datele dumneavoastră personale prin cerere scrisă trimisă la adresa din Str. Emil Racoviță 123, București, România, sau prin email la office@vbalaw.ro.

Versiune actualizată la 29 Martie, 2020.

Nu ezitaţi să luaţi legătura cu noi!